Simen Vaessen

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever has.
– Margaret Mead

Simen is vierdejaars bachelor student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn stageperiode bij Green Cross wil hij zijn opgedane theoretische kennis toepassen leren toepassen in de praktijk.

Eind 2018 heeft Simen vijf maanden gestudeerd aan de Helsinki Universiteit. De gevolgde vakken daar, maar vooral ook de manier van leven en het vorm geven aan ontwikkelingswerk in Finland sprak hem bijzonder aan. De keuze voor een focus op educatie en kleinschalige projecten sloot goed aan bij zijn eigen ideeën over ontwikkeling. Na terugkomst uit Helsinki heeft Simen een tweede minor gevolgd bij CICAM (Center for International Conflict Analysis and Management). De focus bij deze minor lag op media en beleidsvorming in ontwikkelingsgebieden.

Bij Green Cross Nederland zal Simen aan meerdere projecten deelnemen en daarnaast behoort het opstarten van onderzoek naar de gevolgen van de dumping van chemische wapens in de Noordzee tot zijn werkzaamheden.

simen@gcnl.nl

Simen GCNL
info@gcnl.nl

Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen

040 7878787