Ons bestaansrecht

Missie, visie en strategie

Missie
Het bevorderen van de waardenverandering die de transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Visie
Een duurzame samenleving waar de gezondheid en veiligheid van onze aarde en haar bewoners behouden wordt voor de huidige en toekomstige generaties.

Strategie
Het doel van Green Cross Nederland is het vergroten van het bewustzijn over ecologische en sociaal-economische duurzaamheid door lokale, landelijke en wereldwijde projecten die zich richten op duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid te initiëren, te steunen, en met elkaar te verbinden om zo een waardenverandering te bevorderen die een transitie naar een duurzame, veerkrachtige en veilige toekomst voor de aarde en al haar bewoners mogelijk maakt.

Werkwijze
Green Cross Nederland ziet als de meest vruchtbare manier om naar haar visie te werken:

  1. Creëren en bevorderen van bewustwording rondom de thema’s duurzaamheid, rechtvaardigheid en veiligheid – en inzicht in de samenhang hiertussen.
  2. Starten en steunen van schaalbare projecten om zo beweging richting onze visie te creëren.
  3. Faciliteren van samenwerking en verbinding tussen individuen en organisaties.

Bekijk hier hoe we dit doen.

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787