Project

Pyrolyse-Basicincome-Blockchain project

Green Cross Nederland onderzoekt of er mogelijkheden zijn om in Nederland een Pyrolyse installatie winstgevend te laten draaien. Het uiteindelijke doel is om na een succesvolle test in Nederland, in het buitenland (bijv. in Burkina Faso) een of meerdere Pyrolyse installaties te realiseren, waarbij m.b.v. blockchaintechnologie de opbrengsten aangewend kunnen worden om de lokale bevolking van een basisinkomen te voorzien. 

Een van de oplossingen om de enorme hoeveelheden afval plastics op onze planeet aan te pakken is om d.m.v. Pyrolysetechniek deze plastics om te zetten in (bio)olie. Deze olie kan vervolgens onder andere gebruikt worden om bijv. aan bestaande brandstoffen toe te voegen. Marktontwikkelingen laten zien dat er wereldwijd steeds meer behoefte ontstaat aan bio-olie. Bio-olie is een verzamel-
naam voor een mengsel dat bestaat uiteen aantal verschillende soorten plantaar-
dige olie en vet. De uit plastic gewonnen olie kan hiervoor als aanvulling en alternatief dienen.

Op de Pyrolyse proeftuin in Moerdijk wordt de Pyrolysetechniek momenteel al enkele jaren getest en doorlopend verbeterd. Op het moment dat de Pyrolyse installatie en techniek in Nederland zijn bestaansrecht heeft bewezen, zal Green Cross in nauwe samenwerking met Green Cross Burkina Faso (GCBF) een tweede Pyrolyse installatie in Burkina plaatsen.

Kijk hier naar een uitleg over de Pyrolyse techniek.

Om een installatie 24 uur per dag te kunnen laten draaien dient voor een door-
lopende toevoer van plastic afval gezorgd te worden. Hiervoor zal door GCBF in de regio een distributienetwerk opgezet worden, waarbij in een nog n.t.b. gebied plastic afval zal worden ingezameld en opgehaald. Iedereen die actief in deze keten betrokken is bij het vergaren en transporteren van plasticafval, zal daarvoor een degelijke vergoeding ontvangen. Daarnaast zorgt de Pyrolyse installatie zelf ook voor werkgelegenheid voor enkele tientallen personen.

Basisinkomen.
Berekeningen geven aan dat bij een goede exploitatie van de Pyrolyse installatie de benodigde investering zich in 3 jaar terugverdient kan hebben. Green Cross Nederland en Green Cross Burkina Faso zijn voornemens om de daarop volgende jaren alle financiële netto opbrengsten voor het grootste deel aan te gaan wen-
den om 5.000 tot 10.000 bewoners in de regio voor onbepaalde tijd te voorzien van een basisinkomen. Het resterende bedrag wordt gereserveerd om op termijn plaatsing van een tweede installatie in Burkina Faso of een ander land (bijv. Ghana) mogelijk te maken.

Verder worden de eigendomsrechten van deze Pyrolyse installatie na aflossing van alle investeringen overgedragen aan….. de Pyrolyse installatie! Hiermee wordt voorkomen dat in toekomstige jaren geldelijke opbrengsten kunnen toevallen aan personen, aandeelhouders, bedrijven of andere betrokkenen. Het gaat hier om een nieuw inzicht waarbij economisch verkregen winsten voor de volle 100% toevallen aan ‘de Gemeenschap van Mensen’.
Voor deze bijzondere economisch vernieuwende stap zal gebruik gemaakt worden van Blockchaintechnologie!

Zie hier een video (14 min.) met een uitleg over deze revolutionaire opzet.
Spreker is Hilde Latour, vice-voorzitter van de organisatie
Basic Income Earth Network.

Hieronder wordt kort (6 min.) uitgelegd wat Blockchaintechnologie precies inhoudt.

Steun !
Momenteel onderzoekt een team van 11 studenten met uiteenlopende disciplines van de Hogeschool Utrecht o.l.v. Hilde Latour op wat voor een wijze de Blockchain technologie in dit project kan worden ingebouwd.

Op de foto staan o.a. : Antoni Skubida(Business IT & Management), Mark Olsthoorn (Finance & Control (Bedrijfseconomie), Richard Miezenbeek (International financial management and control), Livia Ondrejickova (International financial management and control), Amber de Wildt(Law (HBO-Rechten), Edyana Martins(International Financial Management and Control), Emil Ivanov(International Business), Pepijn Lambregts(Pharmaceutical business) en Samira Sufi Mohamed( International Financial Management and Control).

Green Cross Nederland wordt verder bijgestaan door een eigen projectteam van professionals dat de haalbaarheid van dit ambitieuze project onderzoekt.
Hierin zitten onder meer:

Bart Jan Krouwel (Financial expert and R.v.A. GCNL)

Edo Sweebe (lawyer and owner of Open Legal)

Robert Jan Nieland (Blockchain expert and board member of GCNL)

Esper van Heesewijk (Business Advisor)

Prof. André Faaij (Energy transition expert and R.v.A. GCNL).

 

De gevolgen van het invoeren van een basisinkomen.

Het idee om een basisinkomen in te voeren krijgt wereldwijd steeds meer steun! Tal van projecten wereldwijd lieten inmiddels zien dat invoering van een basis-
inkomen mens en maatschappij positief veranderen. Zo werd o.a. vastgesteld dat mensen productiever en zowel fysiek als mentaal gezonder worden.
Verder doen zich tal van bijzondere nevenverschijnselen voor.
Zo nemen de misdaadcijfers af, neemt de druk op de gezondheidszorg af en neemt bedrijvigheid én toekomstperspectief toe, hetgeen medebepalend is voor een groter geluksgevoel.

Wenst u meer te weten over wat een basisinkomen teweegbrengt, lees dan hier
het Engelstalige rapport (samenvatting) van een Fins experiment met het basisinkomen.

Ambassadeurs.
Een van de grootste ambassadeurs voor de invoering van een basisinkomen (wereldwijd) is de Nederlandse historicus Rutger Bregman. in juni 2017 hield hij een vlammend betoog voor de invoering ervan. Kijk hier naar zijn voordracht “Poverty isn’t a lack of character; it’s a lack of cash” (15 min.).

Sindsdien reist Rutger de wereld rond om zijn visie te delen.
Zo was hij in maart 2019 te gast bij The Daily Show (13 min.) in de USA.

Een Europese basisinkomen voor ALLE bewoners van de EU.
Doe mee en teken nu ook voor de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de gehele Europese Unie!

Pyrolyse-Basicincome-Blockchain project

Pyrolyse-Basicincome-Blockchain project

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787