Project

5G: Risico’s en Impact

5G is de naam voor de nieuwe generatie mobiele netwerken. Momenteel wordt internationaal groot ingezet op het aanleggen van de infrastructuur om dit netwerk met een hogere frequentie mogelijk te maken.

Hier zijn grote belangen mee gemoeid, van zowel telecombedrijven als bedrijven die zich bezighouden met met toepassingen, zoals ‘augmented reality’, zelfrijdende voertuigen en ook het groeiende datagebruik van consumenten. Het belooft onze technologische wereld te verbeteren en te versnellen, maar de technologie is niet onomstreden. Tegenstanders waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van de straling op hoge frequenties. In ieder geval, zeggen ze, zou er eerst degelijk onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijke effecten van de invoering van de technologie op mensen en andere levende wezens. Ruim 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen schreven in september 2018 in ‘The 5G Appeal’ aan de Europese Commissie dat de technologie “gevaarlijk” is. Ze waarschuwen onder meer voor verhoogde risico’s op verschillende soorten kanker, de ziekte van Alzheimer en verminderde vruchtbaarheid bij mannen. Tegelijkertijd zegt bijvoorbeeld de voorzitter van de ICNIRP, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, dat er niets aan de hand is en dat de straling (en dus de risico’s) ver binnen de norm zal vallen (lees hier meer).

Green Cross Nederland vindt dat er grond bestaat om te geloven dat er risico’s bestaan aan de massale uitrol van 5G. Er bestaan talloze studies over de negatieve invloed van elektromagnetische straling op de (menselijke) gezondheid. Met name in het compacte en ontwikkelde Nederland, waar we nu al blootgesteld worden aan een hoge mate van elektromagnetische straling. De grootschalige uitrol van 5G zal de invloed waarschijnlijk exponentieel vergroten, zonder dat hier voldoende onderzoek naar is gedaan. Dit is reden voor ons om in het najaar de risico’s en potentiële gevolgen van de invoer van 5G in kaart te brengen en basis hiervan een standpunt in te nemen. De uitkomsten zullen wij delen met het Nederlandse publiek. Ook zullen we dit onder de aandacht brengen van de ‘decision makers’ op dit gebied.

 

5G

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787