Project

Sustainable Online Conferencing

Samenwerken, verbinden en zorgen voor positieve impact. Voor dit project is Green Cross een samenwerking aangegaan met de studentenorganisatie AGREEn van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Green Cross steunt van harte de wens van deze studenten om hun academisch denkvermogen en creativiteit in te zetten om te werken aan praktische oplossingen voor echte uitdagingen. Dit is een samenwerking die perfect past bij onze visie op verbinden en maken van positieve impact.

Een ambitieuze en vooruitziende klimaatagenda voor universiteiten
Inspiratie voor dit project kwam onder andere van de Klimaatbrief Universiteiten, waarin een coalitie van academici universiteiten en hun medewerkers oproepen om hun verantwoordelijkheid inzake klimaatverandering te nemen en een ambitieus klimaatbeleid te voeren. De Klimaatbrief is inmiddels ondertekend door ruim 1400 medewerkers aan universiteiten, waaronder professoren, hoogleraren en onderzoekers. Naast universiteiten vallen ook multinationals en overheidsorganisaties onder de doelgroep van ons project.

“Onderzoekers kunnen niet verwachten dat ze serieus worden genomen in het debat over klimaatverandering, als ze zelf de maatregelen die ze voorstellen niet uitvoeren. We moeten ons eigen verhaal op orde brengen als we willen dat anderen luisteren.”

‘Academisch Vliegen’ om impact van vliegen en overige conferentiekosten te reduceren
Stichting Green Cross Nederland streeft ernaar om ‘academisch vliegen’ – met oog op het negatieve milieuaspect hiervan – te reduceren en hiervoor in de plaats een digitaal platform op te richten. Het gaat om het verschuiven van huidige offline activiteiten zoals conferenties, naar een milieuvriendelijker online alternatief. Dit met als doel de noodzaak van academisch vliegen te verminderen en op de aanvullende kosten, die met het verblijf op een externe locatie gemoeid zijn, te besparen.

Uit het verrichte onderzoek, uitgevoerd onder de aangewezen stakeholders, zal blijken wat de optimale invulling van een desbetreffend digitaal platform kan zijn. Bij het ontwerp van dit platform dient rekening gehouden te worden met de technische en praktische haalbaarheid voor een mogelijke opschaling ervan. Een grotere toepasbaarheid verhoogt de kans op grotere impact en dat vertaalt zich direct in de milieuwinst die Stichting Green Cross Nederland in dit project centraal stelt.

Academisch Vliegen

Het verminderen van uitstoot door het reduceren van vluchten voor conferenties en congressen heeft een grote positieve impact op onze wereld.

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787