Project

Transparantie Elektrisch Laden (TEL)

Het aantal elektrische auto’s groeit snel. Het kabinet wil dat in 2030 alle auto’s die nieuw de weg op komen helemaal zonder uitlaatgassen rijden.

Naar verwachting zijn er op dat moment zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s, die samen ongeveer 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Naar schatting zijn er in Nederland in 2021 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig, en in 2025 550 nieuwe laadpunten per werkdag. Er zijn veel innovatieve Nederlandse bedrijven die hun producten en kennis op het gebied van laadinfrastructuur exporteren. Nergens ter wereld staan zoveel laadpunten per vierkante kilometer als in Nederland. Inmiddels komen er meer en meer spelers op de markt.

Helaas komt de wildgroei van laadpalen de transparantie t.a.v. tarieven en ‘het soort’ elektriciteit dat men laadt (groen, grijs, zwart), niet ten goede.
Green Cross Nederland probeert hier met het TEL project verandering in aan te brengen. Bij het TEL project wordt onder meer onderzoek gedaan naar de samenstelling en opbouw van de waardeketen voor laadpalen t.b.v. elektrische automobiliteit in Nederland.

De vragen die daarbij o.a. beantwoord gaan worden zijn:

  • Wat is de opbouw van deze waardeketen en welke spelers vervullen hierin welke rol?
  • Wat betekenen deze rollen voor de wijze waarop deze verschillende spelers invulling geven aan een business- en verdienmodel?
  • Wat is het belang van duurzame energie voor de verschillende betrokkenen in de weergegeven waardeketen?
  • Wat zijn de (toekomstige) mogelijkheden voor de eindgebruiker om bij de selectie van een laadpaal te kiezen voor een aanbieder van duurzame energie?

Onderzoek

Twee studenten van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW) van de HAN Nijmegen doen dit onderzoek:

Daan van Nijen (Bedrijfskunde)

Jens Manintveld (Automotive Engineering)

De studenten worden daarin begeleid door:

Ruben de Blois (GCNL)

Frank de Feijter (HAN)

Het geluid dat het ontbreken van transparantie veel gebruikers van elektrische auto’s dwars zit, heeft inmiddels ook Den Haag bereikt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil aanbieders van laadpassen en laadpalen aanzetten tot meer transparantie en gaat daarom per 1 december met controles van start. Zie voor meer informatie een artikel van 1 nov. 2020.

Eind januari 2021 werd het onderzoek afgerond.
Ziehier het definitieve onderzoeksrapport: Transitieplan, finale versie 20 jan. 2020

Transparantie Elektrisch Laden

Transparantie Elektrisch Laden (TEL)

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787