Dr. Jan Pronk

Voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking en Wonen. Voormalig voorzitter van de World Environment Conference. Pronk vervulde verschillende functies voor de VN, onder andere als voormalig speciaal V.N. gezant voor de regio Darfur in Soedan.

Jan Pronk
info@gcnl.nl

Ridderstraat 23
6511 TM Nijmegen

040 7878787