Initiatief

Join to Amplify the Change: Speakers for Awareness wordt voorjaar 2024 gelanceerd!

Speakers for Awareness (SfA) is een ideëel sprekers platform waarmee impact op, en bewustwording over, ecologische, sociale en economische duurzaamheid wordt vergroot.

Maak hier kennis met de sprekers en bekijk hier de impactprojecten.

crowdfunding sfa

Speakers for Awareness

Waarom Speakers for Awareness?

Speakers for Awareness (SfA) is een ideëel sprekersplatform en werd als test heel bescheiden maar uiterst succesvol in 2019 in Nederland  onder de vlag van Green Cross Nederland (deel van de in 1993 door voormalig president Michail Gorbatsjov opgerichte internationale duurzaamheids- en milieuorganisatie Green Cross International), uitgeprobeerd.
Tijdens de Coronajaren kwam het SfA project geheel stil te liggen.
In 2023 werd het weer opgepakt. Inmiddels telt SfA anno 2024 ruim 100 deelnemende Nederlandse gemotiveerde (top)sprekers.
Een aantal dat iedere maand verder groeit.

Speakers for Awareness is een platform met de volgende doelen:
1. Het (wereldwijd!) aanbieden van sprekers die een licht werpen op ecologische, sociale en economische duurzaamheid en hoe deze uitdagingen aan te gaan.
2. De honoraria van de sprekers worden als gift verdeeld aan wat wij ‘impactprojecten’ noemen van o.a. NGO’s, stichtingen en organisaties die wereldwijd werken aan de transitie naar een meer rechtvaardige, socialere en duurzame wereld met toekomstperspectief voor allen die na ons komen.
3. Het daarmee enerzijds vergroten van het bewustzijn over en transitie naar een duurzame samenleving én anderzijds het direct ondersteunen van lokale, landelijke en internationale impactprojecten met eenzelfde streven.

De sprekerswereld is een grote markt waar alleen al in Nederland jaarlijks vele tientallen miljoenen omgaan. Dit geld wordt voornamelijk door commerciële partijen benut. SfA wil een deel van deze geldstroom nu inzetten om de duurzaamheidsontwikkeling op zowel ecologisch, sociaal en economisch gebied te versnellen.

Voor de verdere ontwikkeling en (wereldwijde!) uitbouw van het SfA-platform is GCNL nog op zoek naar partners, die net als de oprichters van SfA geloven dat inzetten op (investeren in) ‘Verbinding’ en ‘Bewustwording’ de belangrijkste tools zijn om de grote uitdagingen van de huidige tijd aan te kunnen gaan.
Zie verder de Missie & Visie van Green Cross Nederland.

Enkele topics zijn:

Ontvang updates in je mailbox

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787