Concrete en specifieke impact waar het echt nodig is

SfA Impactprojecten

De honoraria van de sprekers van SfA worden volledig als gift verdeeld onder wat wij ‘impactprojecten’ noemen van o.a. NGO’s, stichtingen en organisaties die werken aan de transitie naar een duurzame wereld. Wij definiëren samen met deze organisaties een concreet en afgebakend project dat door SfA wordt ondersteund. De spreker mag bij een boeking zelf kiezen aan welk(e) impactproject(en) hij/zij het honorarium wil afstaan. De opdrachtgever die de spreker via SfA inhuurt, verplicht zich tevens om in aankondigingen en programmaboekjes van het evenement duidelijk melding te maken van het feit dat de spreker zijn honorarium volledig schenkt. Daarbij wordt ook inhoudelijke informatie verstrekt over de impactprojecten die door de sprekers worden ondersteund.

Op deze pagina treft u een eerste selectie van NGO’s/projecten aan met, indien beschikbaar, ook een projectbeschrijving. Ook is het speciale SfA-boekingsplatform momenteel in ontwikkeling. Hier vindt u de tijdelijke website (NL/EN) met meer informatie over het initiatief.

COVID-19 Nood voedsel pakketten

Nood voedselpakketten voor West Afrikaanse families
‘Serve Up Hope’ geeft hoop aan West-Afrikanen die het grootste risico lopen om te verhongeren om de gezondheids- en economische crisis van COVID-19 te overleven. De pandemie zou in Afrika nog eens 130 miljoen mensen op de rand van de hongerdood kunnen duwen. De ‘Serve Up Hope’ Challenge helpt nu om aan 40.000 gezinnen ongekookt voedsel te verstrekken en 200.000 mensen in West-Afrika te voeden. Helpt u mee?!

WakaWaka Foundation

Draagbare en duurzame producten op zonne-energie
De WakaWaka Foundation is van mening dat iedereen toegang zou moeten hebben tot schone, betaalbare energie. De zon is dé oplossing is voor mensen die in een gebied zonder elektriciteit wonen. De WakaWaka Foundation streeft ernaar om veilige, duurzame en zelfvoorzienende oplossingen voor elektriciteit en licht te bieden aan mensen aan de onderkant van de piramide.

Veerhuis te Varik

De hele Aarde op de Werelderfgoedlijst

De Aarde is geen verdienmodel, maar een dienmodel. De Aarde past ook niet in de markteconomie. Haar waarde is te groot in een economie van vraag en aanbod. Het aanbod is maar één Aarde. Het Veerhuis voert daarom een actie om haar grond eenmalig terug te kopen uit de economie en voor eeuwig onverkoopbaar te maken als start van het project om de hele Aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten.

Justdiggit

Droog land weer groen maken
Justdiggit kickstart grootschalige landschapsherstel-projecten in Afrika door regenwater vast te houden en duurzame landbouw te introduceren, om zo gezonde ecosystemen te creëren. Zo worden erosie, overstromingen en verdere landdegradatie voorkomen. Vegetatie, landschappen en biodiversiteit kunnen hierdoor weer herstellen.

Inti Wara Yassi

Wildlife conservatie en educatie
Al meer dan 20 jaar zet Comunidad Inti Wara Yassi (CIWY) zich in Bolivia in voor wildlife dat gered wordt van illegale handel. Ook geven ze achtergestelde jeugd een doel in hun leven door ze te betrekken bij de zorg voor wildlife en leren ze de Boliviaanse samenleving wildlife te respecteren. Ze werken aan het tegengaan van de illegale handel, behoud van flora en fauna en rehabiliteren wildlife.

Green Cross Mobility

Een groenere toekomst door elektrisch autodelen
Green Cross Mobility (GCM) is een initiatief van Green Cross Nederland dat zich wijdt aan het creëren van een groenere toekomst via een elektrisch deelautosysteem. Door een elektrische auto te delen met een cluster van gebruikers, wordt zowel CO2-uitstoot verminderd als het aantal auto’s in productie en gebruik teruggebracht.

Peace Brigades International

Natuur beschermen door mensen te beschermen
Peace Brigades International – Nederland (PBI) streeft naar een betere bescherming van mensenrechten-verdedigers die opkomen voor natuur -en milieurechten. Zonder partij te kiezen en immer geweldloos staat PBI voor dat iedereen in staat moet zijn om op te komen voor zijn/haar rechten. PBI biedt bescherming in Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico, Kenia, Indonesië en Nepal.

Lion Heart Medical Centre

Een ziekenhuis met leeuwenmoed
Het Lion Heart ziekenhuis in Sierra Leone biedt toegankelijke en betaalbare (grotendeels gesubsidieerde) gezondheidszorg van hoge kwaliteit voor de inwoners van het Gbonkolenken, Valunia en het Kamajei chiefdom, met een gezamenlijke populatie van zo’n 111.500 inwoners. Per maand worden er tussen de 800 en 1200 patiënten gezien, 60 à 70 operaties uitgevoerd en tussen de 30 tot 50 bevallingen gedaan.

Wakibi

Microkrediet voor ondernemers in ontwikkelingslanden

Wakibi ondersteunt initiatiefrijke ondernemers in ontwikkelingslanden via microkredieten. Voor Wakibi staat zelfredzaamheid centraal. Via de microfinanciering geeft Wakibi kleine organisaties in ontwikkelingslanden, die vaak geen toegang hebben tot krediet, de mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit SfA-impactproject leent geld aan deze ondernemers.  Daarmee krijgen zij de kans om te investeren in een onderneming, hun huis op te knappen, de nodige gezondheidszorg te bekostigen en hun kinderen goed onderwijs te bieden. Na terugbetaling (ruim 97%) wordt het geld opnieuw uitgeleend.

Landesa

Veiligstellen landrechten voor de allerarmsten
Meer dan een miljard mensen wereldwijd leven in extreme armoede, deels doordat ze niet zeker zijn van hun wettelijke rechten op een cruciaal eigendom: land. Landesa werkt aan het verbeteren van de levens van miljoenen van ’s werelds armste mensen, vooral rurale vrouwen en mannen, en door het veiligstellen van landrechten, bieden van kansen en promoten van sociale gerechtigheid.

Solidaridad

Duurzame en eerlijke productieketens
Solidaridad werkt samen met initiatiefrijke boeren en arbeiders aan de verduurzaming van hun werk. Zo verdienen zij meer, met minder schade voor mens en milieu. Ze werken samen aan een duurzame economie met alle betrokkenen, van producent tot consument, met overheden en maatschappelijke organisaties, in elke stap van de productieketen.

Artsen Zonder Grenzen

Medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes
Artsen Zonder Grenzen stuurt bij crisissituaties hun eigen artsen, psychologen of andere specialisten. Hun experts maken eerst een inventarisatie van de situatie en de benodigdheden. Hoeveel mensen, medicijnen en goederen er nodig zijn, wordt doorgegeven aan het hoofdkantoor. Zij zorgen er vervolgens voor dat alle benodigde spullen zo snel mogelijk richting het gebied gaan.

Speakers for Awareness

Speakers for Awareness creëert bewustwording en impact
Om dit mogelijk te maken, zijn investeringen nodig en worden doorlopende kosten gemaakt. U kan hierbij denken aan het bouwen en onderhouden van een (meertalige) website; contact onderhouden met bestaande sprekers, klanten en NGO’s; contracteren van nieuwe sprekers en NGO’s; afhandelen van boekingen en promotie van het initiatief. Daarom is het ook mogelijk (een deel van) uw honorarium af te staan aan het SfA project zelf.

Semilla Sanitation Hubs

Ruimtevaarttechnologie voor een duurzame aarde
Semilla modules vormen gesloten units voor de behandeling van afvalwater, die geavanceerde ruimtevaarttechnologie gebruiken om sanitair afvalwater omzetten naar schoon water en mest voor voedselproductie. De units zijn zeer flexibel en kunnen in de meest extreme omstandigheden geplaatst worden, in eerste hulp-, ontwikkelings- en permanente situaties.

Water for Life

Schoon drinkwater en goede sanitatie voor iedereen
Stichting Water for Life maakt zich sterk voor schoon water en sanitaire voorzieningen in landen waar dat geen vanzelfsprekendheden zijn. Zo’n 884 miljoen mensen verspreid over de wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater en 2,4 miljard mensen geen goede sanitaire voorzieningen. Ze leggen waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc’s en verzorgen trainingen over hygiëne.

Africa Wood Grow

Vergroenen en verduurzamen landbouw

Het vergroenen van een landschap doe je nooit alleen. Stichting Africa Wood Grow werkt samen met Keniaanse boeren en boerinnen aan herstellende landbouw met duurzame voedselproductie. Erosie van het landschap is een groot probleem. Door het toepassen van andere landbouwmethoden, welke geïnspireerd zijn uit de permacultuur, kunnen de aangesloten boeren hun eigen land weer gezond en veerkrachtig maken waarbij water wordt vastgehouden en er ruimte is voor biodiversiteit.

Bekijk de sprekers van SfA

De sprekers van SfA hebben allen hun duurzame sporen verdiend. Met hun boodschap vergroten zij enerzijds het bewustzijn over de transitie naar een duurzame samenleving. Anderzijds kiezen zij ervoor om hun volledige honorarium beschikbaar te stellen aan lokale, landelijke en internationale impactprojecten van NGO’s met een duurzame missie.

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787