Nieuwsbrief

Samenwerking Green Cross met EarthX tijdens General Assembly in Dallas

Blogpost 30-10-2019

Van 25 t/m 28 oktober jongstleden vond weer de tweejaarlijkse General Assembly (GA) plaats van de Green Cross organisatie. Dit keer was de Amerikaanse afdeling (Global Green) gastheer, en troffen alle landenafdelingen elkaar in Dallas. Tijdens de GA verwelkomde men enkele nieuwe afdelingen, onder andere Green Cross Panama en Canada. Hoofdbestuurder Diana Meyer Simon moest vanwege gezondheidsredenen terugtreden en uitbreiding werd gevonden in onder meer miljardair Trammel S. Crow, die in de VS bekendheid geniet als founder van EarthX, een van Amerika’s grootste duurzaamheidsevenenementen. Alle landen hielden presentaties, waarbij de voortgang van projecten en nieuwe initiatieven werden belicht. Een bijzondere ontwikkeling is dat tijdens de GA besloten werd om op meerdere vlakken intensief samen te gaan werken met de organisatie van EarthX. Verder werd vanwege de versnelde slechte situatie van de Aarde besloten om de GA voortaan ieder jaar te laten plaatsvinden. Daarbij gaat bekeken worden om voor editie 2020 Nederland als gastheer te laten optreden.

GA Dallas

Samen naar een duurzame samenleving

info@gcnl.nl

Rosa Luxemburgstraat 10
6663 LB Lent/Nijmegen
Nederland

040 7878787